A 2016-2017-es nevelési évet értékelő értekezlet 2017.06.09.

Ferenczné Teleky Éva - A 2016/2017-es nevelési év munkatervi feladatainak megvalósulása. Eredményeink, fejlesztési feladataink

Ferenczné Teleky Éva -  A Szolnok Városi Óvodák belső értékelési rendszerén belül a körértékelés eredményei

Tótáné Tóth Éva - A 2016/2017-es nevelési év gyermekvédelmi tevékenységének eredményei

Szamosfalviné Törőcsik Ibolya - Az önértékelés, tanfelügyelet, minősítési eljárások eredményei

Sáriné Papp Erzsébet - Megfigyelések, mérések eredményei

Baranyai Anikó - A Tehetséggondozás munkacsoport munkájának bemutatása

Szamosfalviné Törőcsik Ibolya - A Partneri igény- és elégedettségmérés eredményei

Sáriné Papp Erzsébet - A Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programja módosításának beajánlása